Agenda
Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie)

09:15-10:00

10:00-10:20

  • Prezentacja: Strategia ochrony zbóż i rzepaku przed chwastami w warunkach suszy

    ZOBACZ WIĘCEJ

10:20-10:40

  • Dyskusja z uczestnikami i pytania z sali

11:00-11:45

11:45-11:55

  • Prezentacja: Poprawa efektywności nawożenia azotowego – Rhizosum N, CaTs

11:55-12:05

12:05-12:25

  • Dyskusja z uczestnikami i pytania z sali

12:45-13:30

13:30-13:40

13:40-14:00

  • Dyskusja z uczestnikami i pytania z sali