Agenda

Rozmowa 1:1: Od jakich ryzyk najlepiej ubezpieczyć uprawę kukurydzy, aby spokojnie czekać do jej zbiorów

26 lutego 2021 • 10:15-10:25

Tematyka

  • Czy grad i huragan mogą uszkodzić kukurydzę? Przykłady szkód.

  • Jaki skutek dla uprawy kukurydzy mogą mieć wiosenne przymrozki i jak wpływa to na plon?