Agenda

Rozmowa 1:1: Stan obecny i perspektywy cenowe kukurydzy na rynkach światowych

26 lutego 2021 • 10:25-10:35

Tematyka

  • Analiza notowań, prognozy cen, trendy, kontrakty.