Agenda

Rozpoczęcie konferencji. Rozmowa 1:1: Jak termin siewu kukurydzy wpływa na jej rozwój i plonowanie?

26 lutego 2021 • 09:00-09:25

Tematyka

9.00-9.05 | Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.05-9.25 | Rozmowa 1:1
Jak termin siewu kukurydzy wpływa na jej rozwój i plonowanie?

  • Plantacje z wczesnego siewu i zakładane w plonie wtórym.